Privacy

PRIVACYVERKLARING AFP-SPORT

Uw fysiotherapeut/trainer houdt, om uw doelen zo goed mogelijk te kunnen realiseren en om de voortgang te monitoren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


REGLEMENT

·         Uiteraard gaat AFP-Sport zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven.

·         Behalve de fysiotherapeut/trainer die u begeleid heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten/trainers binnen AFP-Sport, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

·         U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut/trainer verzoeken deze te wijzigen.

·         Alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

·         Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.

·         Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt.

·         Nadat u begeleid bent, worden de gegevens tenminste 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

·         Indien u van mening bent dat AFP-Sport niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via een klachtenformulier binnen AFP-Sport, kenbaar maken. Deze is verkrijgbaar bij AFP-Sport.

Privacy